Nová evanjelická škola vo Viedni

4.mája t.r. bola vo Viedni slávnostne otvorená nová evanjelická škola, ktorú zorganizovala Evanjelická diakonia v Rakúsku a Evanjelická školská správa. Táto škola má názov I-Fit škola a je určená pre mládež ohrozenú sociálnym vylúčením alebo pre mladých mierne postihnutých. Výhodou tejto školy je to, že pod jednou strechou sa im poskytuje odborné aj sociálne vzdelávanie a sú napojení na interné a čiastočne aj externé hospodárske jednotky (služby a výroba). V skupinách sú takto spolu postihnutí aj nepostihnutí študenti.

(www.evang.at)

Komentovať