Stretnutie evanjelických mužov v Bremách

Mužské vzory a vzorní muži je téma tohoročného hlavného zhromaždenia pracovnej skupiny mužov z členských cirkví EKD v Brémach. Súčasťou sú úvodné služby Božie, potom prednášky a pódiové diskusie k téme.  Hlavné zhromaždenie je výročným stretnutím Pracovného spoločenstva mužov z EKD a zastupuje okolo 3 tisíc krúžkov a skupín z celého Nemecka. Najväčší záujem je v ponuke pre otcov so svojimi deťmi ako napr. túry s loďkami, či víkendové akcie.

(www.ekd.de)

Komentovať