Projekt “Vieroučné kurzy Východ”

Na spoločnom projekte "Vieroučné kurzy Východ" ,ktorý sa začne uplatňovať v decembri t.r. a potrvá dva roky, sa podieľajú spoločne Spojená evanjelická luteránska cirkev Nemecka (VELKD) , Evanjelická cirkev Stredného Nemecka (EKM) a Pracovné spoločenstvo misionárskych služieb (AMD). Cieľom je pripraviť program pre cirkevné zbory evanjelických krajinských cirkví spolkových krajín z bývalej NDR tak, aby bola zahrnutá väčšina verejnosti. Projektové miesto má sídlo v Gemeindekolleg der VELKD v Neudietendorfe pri Erfurte. 

(www.ekd.de

Komentovať