Medzinárodná teologická a misijná konferencia v Etiópii

23. – 25. apríla 2012 sa v Gudina Tumsa Holicstic Training Center Addis Abeba, Etópia konala medzinárodná teologická a misijná konferencia. Zúčastnilo sa jej do 400 pracovníkov teológie a misie, vedúcich cirkví, inštitúcií, biblických škôl, študentov teológie, učiteľov vzdelávania, pastorov veľkých zborov, kľúčových vedúcich synôd a pod. Najviac účastníkov bolo z domácej Etíópskej Evanjelickej cirkvi Mekane Jesus (EECMY). Téma konferencie znela: " Posilnenie Božej misie cez teologickú reflexiu". Okrem domácich sa na konferencii zúčastnili zástupcovia dvoch luteránskych cirkví z USA: LC MS a NALC.Okrem toho bolo aj zopár jednotlivcov z diaspory.

Podrobnešie o konferencii nájdete v angličtine na www.eecmy.org).

Komentovať