Cirkev musí internet využívať intenzívnejšie

O šancach a rizikách angažovania sa cirkvi v internete diskutovali odborníci na jarnom zasadnutí Inštitútu spoločenských vied Walberberg -Bonn. Väčšina sa prihovárala za to, že toto médium musí cirkev využívať intenzívnejšie pre šírenie kresťanského posolstva, lebo na internete je mnoho vedome  hľadajúcich, ktorí by ináč neprišli do kontaktu s evanjeliom. Takýmto príkladom je internetový magazín F1rstlife. Kresťania by mali obsah svojej viery komunikovať tak, aby mu každý porozumel.

(www.idea.de)

Komentovať