Židia z Indie sa vracajú späť do Izraela

Koncom augusta tohto roku sa do Izraela vráti asi 250 osôb židovského kmeňa menašše. Správu prináša medzinárodné kresťanské posolstvo Jeruzalem. Pozdejšie v roku príde ďalšia skupina. Novoprisťahovalci sa usadia v Galilei. Po piatich rokoch je to opäť takáto skupina, ktorá sa vracia do krajiny svojich predkov. Iniciátorom akcie je organizácia "Shavei Israel". Pomáha roztrúseným potomkom izraelských kmeňov vracať sa späť. Kmeň menaššeho zajali asi pred 2700 rokmi Asýrčania. Bnei Mennasche (synovia Menaššeho) sa po putovaní najskôr usídlili v Číne, potom v severovýchodnej Indii. Tam si aj po dlhé tisícročia v exile zachovali židovské zvyky a obrady. Dnes  tam žije ešte do 7200 indických židov. Vedúci organizácie Shavei Israel Michael Freund povedal, že je to zázrak biblického rozsahu, ktorý predpovedali židovskí proroci v Biblii .

(www.idea.de)

Komentovať