7. MÁJ

                                                          7. MÁJ

 

Lebo On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa.

 

                                                                                    Žalm 62, 7

 

    Žalm chce povedať to, že moja pomoc alebo spása pochádza od Pána. Prečo? Preto: lebo nemám nijakého človeka, akokoľvek veľkého, mocného, nech by bol bohatý ako chce, aby sa mi stal oporou, záštitou, útechou a spásou, na ktorého by som zložil nádej srdca, lež vyvolil som si na to Boha, od ktorého mi všetko šťastie a spása prichádza a bude prichádzať. Keď v toto verím, som si istý, že aj keby vládol len turecký či tatársky cisár, a iba hnevliví králi a kniežatá, a útočili počas deviatich rokov so všetkým násilím, a s nimi všetci diabli.

 

                                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať