6. MÁJ

                                                          6. MÁJ

 

Lepšie je utiekať sa k Hospodinu, ako dúfať v kniežatá.

 

                                                                                                         Žalm 118, 9

 

     Chcem byť aj kráľovi a kniežatám poslušný, im slúžiť, ich dobro hľadať a podporovať, pomáhať a radiť, telom i majetkom napomáhať. Ale aby som sa na nich spoliehal, že ma urobia bohatým, významným, alebo šťastným, to si neželám. Lebo zajtra sa môže vietor obrátiť, a môžu ma prenasledovať. Keby som teda pre svojho pána a nejakého človeka konal proti Bohu a ľuďom, kde by som sa utiekal, ak by sa na mňa Boh i ľudia rozhnevali? Radšej nech je preč odo mňa priazeň kniežat a ľudí a nech mi zostane náklonnosť Božia, len tak bude mať pri mne správne miesto aj náklonnosť ľudí.

Ak jej niet, nech ju berie čert, Božia náklonnosť mi stačí. Ak však stratím Božiu náklonnosť, potom pôjdem k čertu aj s mojím kniežaťom, obaja, s Božou i ľudskou nepriazňou. Tu som to teda ešte dosť jemne vyjadril a vystihol.

 

                                                          Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať