5. MÁJ

                                                          5. MÁJ

 

(Boh) väzňov vyvádza k blahobytu; len odbojníci ostávajú vo vyschnutej krajine.

 

                                                                                                                                    Žalm 68, 7

 

     Keď človek hynie a je na dne so všetkými svojimi silami, činmi a existenciou, a stojí pred nami len ako úbohý, zatratený hriešnik, úplne opustený, potom prichádza Božia pomoc a sila. (Jób 11) 

Keď spoznávaš, že si úplne v koncoch, zažiariš ako Zornička. Lebo kto nepociťuje hriechy, ten nehľadá nijakú milosť, ani nijaké evanjelium, ani vieru; preto je zákon svedomia väzniaci ako okovy, povraz a väzenie.

Boh nás nevyvádza zo zajatia, keď sa nás zmocňuje tieseň, lež necháva v ňom pokorených a trýznených, kým nezatúžime z celého srdca po Jeho milosti. Potom prichádza On a dáva svoje Slovo, na ktoré sa spoliehame a nechávame sa ním viesť, taže namiesto zdeseného, otupeného svedomia nadobúdame svedomie pokojné a pevné.

 

                                                          Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať