4. MÁJ

                                                          4. MÁJ

 

 

Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša.

 

                                                                                                                     Žalm 130, 5

 

     Nájdu sa takí, ktorí chcú Bohu predpisovať cieľ, čas a klásť meradlo, a zároveň Mu sami navrhovať, ako im má pomáhať. A keď sa im to nesplní, zmalomyseľnejú, alebo by radi našli niekde inde pomoc. Neočakávajú, nečakajú na Pána. On má očakávať ich a ihneď byť pripravený a nepomáhať inak, iba ako si oni predstavujú.

     Tí však, ktorí Pána očakávajú, prosia o milosť, ale sú poddajní Božej dobrej vôli kedy, ako, kde a akým spôsobom im chce pomôcť.

O pomoci nepochybujú, ani ju nenazývajú nijakým menom, nechávajú Bohu pokrstiť ju a označiť, aj keby dlho a nadmieru otáľala. Kto však pomoc nepravým menom označuje, tá nepríde; lebo nestrpí Božiu radu, vôľu a pomoc. 

 

                                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať