3. MÁJ

Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby – čo je viditeľné – nepovstalo z viditeľného.

L. Židom 11,3

Božou podstatou je, že On z ničoho niečo tvorí. Kto nie je ničím, aj z toho dokáže Boh niečo stvoriť.

Človek však robí z niečoho niečo; to je však celkom netrváce dielo. Preto Boh neprijíma nikoho inak než ako opusteného, nikoho ako zdravého, ale ako chorého, nikoho ako vidiaceho, ale ako slepého, nikoho ako živého, ale ako mŕtveho, nikoho ako zbožného, ale ako hriešneho, nikoho ako múdreho, ale ako nemúdreho.

Skrátka: Nezľutováva sa nad nikým než nad úbohým a nedáva milosť nikomu než tým, ktorí sú v nemilosti! Preto nemôže nijaký namyslený, svätý, múdry alebo spravodlivý mať niečo z Božieho diela a robí zo seba vybájeného, zdanlivého, falošného, podfarbeného svätca, t.j. pokrytca.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať