66-ročný monarcha Švédska

30. apríla t.r. boli na nádvorí Kráľovského paláca v Štokholme oslavy 66. narodenín švédskeho kráľa Carla XVI.Gustafa. Za prítomnosti niekoľko sto ľudí na začiatku zahrala námornícka hudba. Boli tam skladby zo skupín Archy a Abby. Potom sa kráľ pozdravil so strážou a prijal gratulácie s kvetmi od detí. O 12.25 hodine prišiel kráľ z dvora opätovne.Teraz v doprovode princa Carla Philippa. Korunná princezná Victoria a princ Daniel oficiálne na tejto časti neboli účastní, ale ukázali sa v okne paláca, ba otec princ Daniel ukázal na radosť jasajúcemu davu z okna dvojmesačnú dcérku Estelle, ktorá bude pokrstená v utorok 22. mája t.r.v Zámockom chráme. 

(www.dagen.se)

Komentovať