Medzinárodná konzultácia v Indii o ľudských právach

Medzinárodná  konzultácia s názvom " Ekumenická advokácia pri ochrane ľudských práv migrujúcich pracovníkov v regióne Perzského zálivu" sa koná od 29. apríla do 2. mája 2012 v Santhigiri ašram, Kerala, India. Organizuje ju Komisia cirkví pre medzinárodné otázky Svetovej rady cirkví za pomoci Ekumenickej rady Ázie. Na konzultácii sa zúčastňujú zástupcovia cirkví, ekumenických organizácií, špecializovaných ministerstiev z Blízkeho Východu, Ázie, Afriky a Európy,rovnako ako zástupcovia migrujúcich pracovníkov z arabských krajín Perzského zálivu.

(www.oicoumene.org

Komentovať