List biskupov Švédskej cirkvi zborom a duchovným

Biskupi Švédskej cirkvi napísali list s názvom " Cirkevné úkony v multináboženskom kontexte", ktorý v 12 tisícoch exemplároch bude rozoslaný do všetkých cirkevných zborov a duchovným. Tento nový list nahradí už 20 rokov starší z r. 1992 s názvom " Cirkevné úkony pri stretnutí s prisťahovalcami". Vo Švédsku rastie počet obyvateľov iných náboženstiev a kultúr, preto je Švédska cirkev vyzvaná konať otvorene a priateľsky pri kontakte s nimi,pričom v smernici sa hovorí o zachovaní svojich koreňov a svedectva kresťanskej viery.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať