Výsledky volieb predsedníctva ZD ECAV

Presbyterstvo ZD ECAV oznamuje, že vo voľbách v cirkevných zboroch tohto dištriktu boli za biskupa ZD a dozorcu ZD ECAV zvolení doterajší hodnostári. Mgr. Milan Krivda získal 6539 platných hlasov, čo je 73,49% a PaedDR. Vladimír Daniš  5713 platných hlasov, čo je 60,32%. Obom novozvoleným bratom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho síl, zdravia a hlavne Božieho požehnania  v ďalšej práci na Vinici Pánovej!

4 Komentáre k “Výsledky volieb predsedníctva ZD ECAV

  1. lubo batka st

     Osoby sú teda známe a novozvolení môžu pokojne spávať. Iní sú možno smutní…Čo však nikoho neteší, myslím, je volebná účasť na konventoch. Tých  cca 6 %  účastníkov v dištrikte je  smutnou vizitkou. Ani účasť tých, ktorí ešte nemajú volebné právo to výrazne nemení. Žatvy je mnoho… 

    1. mustafa

      ak vezmeme do uvahy, ze bezna ucast na SB v ZD je okolo 5% oficialneho poctu clenov zborov, potom ucast na volbach je celkom pekna. 🙂

Komentovať