Zomrel Ježiš “za všetkých” alebo “za mnohých”?

O tejto otázke sa teraz diskutuje v katolíckej cirkvi. Dôvodom je list pápeža Benedikta XVI. biskupom Nemecka. V direktíve žiada ich, aby sa postarali o návrat k pôvodným Ježišovým  slovám liturgie ustanovenia eucharistie :"…moja krv,ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov." Doteraz tam stálo "za vás a za všetkých…" Takto to preložili po 2. vatikánskom koncile, aby sa zdôraznilo, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí, a nie len za mnohých. Tento názor zdieľa pevne aj pápež, ale je proti "spájaniu prekladu a výkladu". Ide o návrat k pôvodnému biblickému pratextu. Preto vedúci biskupi katolíckej cirkvi Nemecka súhlasia s vydaním nového misálu. Ako sa na to pozerajú luteráni? Profesor Alexander Deeg z Lipska, z Vedeckého liturgického inštitútu Spojenej ev. lut. cirkvi Nemecka, pre agentúru idea povedal:" Pápežová požiadavka je skutočne návratom k biblickému textu. Kým u Matúša je "za mnohých" , u Lukáša je "za vás". Ale výraz "za všetkých" nie je nikde. V ev. cirkvách sa pri liturgii Večere Pánovej používa :"za vás". Od Lutherových čias je to dané evanjeliovým kontextom lukášovsko-pavlovskej tradície."

(www.idea.de)

2 Komentáre k “Zomrel Ježiš “za všetkých” alebo “za mnohých”?

 1. Čl. IV. O předurčení a věčné prozřetelnosti Boží.

  Čistá a pravá nauka naší církve o tomto článku

  1. Kristus zemřel za každého člověka a jako Beránek Boží snímá hříchy celého světa.

  Falešná a bludná nauka kalvinistů

  1. Kristus nezemřel za všechny lidi, nýbrž pouze za vyvolené.

  Klíčový argument je ten, že řecké slovo "polloi" (mnozí) nemá exklusivní (např. většina z určitého souboru), nýbrž inklusivní (nepočitatelné množství) charakter. Překlad "za všechny" je sice už interpretací Kristových slov, ale není s nimi v rozporu.

 2. Miroslav

  Je to jasné ako facka, Ježiš ako Baránok Boží zomrel za všetkých ľudí, aj keď v Izraeli robil službu len ľudu Izraela, teda Abrahámovmu pokoleniu.

  Ján 3 / 16-17 hovorí jasne, tak BOH miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Komentovať