26. APRÍL

Aké hrozné (Luther: sväté) je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

1. Mojžišova 28, 17

Tu si všimni, že Boží dom neznamená umeleckú, veľkú budovu, na aké sme zvyknutí. Boh sa nepýta, či bola postavená s veľkými klenutiami alebo posvätená. Áno, On tu prebýva a nebuduje si pre svoju existenciu nijaký dom. Čo je potrebné na to, aby tu Boh prebýval? Nič viac, len aby tu bol so svojím Slovom. Kde toto je, prebýva aj On celkom určite, a naopak, kde slovo Božie nie je, tam On neprebýva, aj keď Mu zbudujeme dom tak veľký, ako len chceme.

Kde sa Jeho slovo zvestuje, tu sa On určite dá nájsť. Kde Slovo nie je, tam nie je ani Jeho dom, aj keby sme Mu kostoly rad-radom budovali. Teda: chrám má len vtedy hodnotu, keď sa v ňom Božie slovo (čisto a úprimne) zvestuje.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať