Stretnutie národných tajomníkov ERC v Škótsku

V škótskom meste Edinburg sa v dňoch 17. – 20. apríla 2012 zišli na výročnom stretnutí národní tajomníci ekumenických rád z Európy. Miesto im poskytla univerzita. Prítomných bolo 22 tajomníkov. Na programe boli informácie o činnosti národných rád v jednotlivých krajinách, o zmenách,ktoré počas roka nastali, diskutovali na biblickú tému z Mt 15, 21-28 vo vzťahu na prosbu kanaanskej ženy :"Pane, pomôž mi!". Akademička Alison Elliot, prvá ženská moderátorka Škótskej cirkvi, referovala o situácii cirkví v Škótsku. Ekumenickí tajomníci z Európy navštívili aj parlament, kde hovorili s jeho hovorcom o vzťahu cirkví a zákonodárneho zboru Škótska. Dôležitý je tam lobing cirkví. Poslanci si všímajú aj spoločné stanoviská cirkví k závažným spoločenským a politickým udalostiam. Preto porada vyzdvihla potrtebu takýchto spoločných vyhlásení cirkví v Európe, lebo majú väčšiu váhu, ako je to pri jednotlivých cirkvách. Ekumenickí hostia sa stretli aj so zástupcami cirkví Škótska, ktorí ich informovali o činnosti vo svojich spoločenstvách. Spoločným negatívom je úpadok počtu členov. Tajomníci ER V4 sa zídu osobitne na porade v júli t.r. v Budapešti. Budúcoročné výročné zasadnutie bude 14.-17. mája 2013 v Helsinkách, o rok neskoršie v r. 2014 v Prahe.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať