25. APRÍL

                                                          25. APRÍL

 

Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie; nejaký muž Macedónec, stál pred ním a prosil ho hovoriac: Prejdi do Macedónie a pomôž nám! Ako videl toto videnie, poponáhľali sme sa odísť do Macedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanjelium.

 

                                                                                                                                       Skutky apoštolov 16, 9-10

 

     Tak zvykne Boh zaobchádzať so svojimi, že ich dlho nenecháva zostávať na jednom mieste, ale núti ísť sem i tam nielen ako sami chcú, aby sa ich viera dosvedčila, ale na úžitok aj iným ľuďom. Tak vysiela Abraháma pre hlad do Egypta, aby bol na úžitok, a niekoľkých osvietil pravým poznaním Boha, čo bez pochybovania vykonal. 

Takto predivne koná Boh na zemi, vysiela apoštolov a kazateľov k ľuďom, skôr ako by si to predstavili,  alebo čo len na to pomysleli; ani tí zbehlí netušia, kde všade sa dostanú.

 

                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať