Stretnutie biskupov v cz ECAV Dlhá Ves

Cirkevný zbor Dlhá Ves leží neďaleko známej jaskyne Domica. Obec má 570 obyvateľov, väčšinou evanjelikov maďarského jazyka. Do vlaňajška v zbore slúžila s. farárka A. Trencsényiová, ktorá vlani náhle umrela. Zbor administruje br. farár Viliam Solarik, ktorý má na starosti ešte ďalších deväť diaspor. Tento na nedeľu 22. apríla 2012  v rámci zborových dní pozval do zboru biskupa z Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Tamása Fabínyho. Na službách Božích bol prítomný aj biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Obaja biskupi pred SB i po nich mali neformálne rozhovory, najmä o pomoci duchovných z Maďarska poslúžiť maďarským evanjelikom v Rožňave a jej okolí. Božie slovo zvestoval na text Ez 34,1-16 maďarský biskup. Zboru sa prihovoril i domáci biskup Sabol, Dezider Rusznyák,farár z Gemera a dištriktuálny dozorca Benczúr László. Na SB vystúpil i miestny spevokol. Po SB pozvaní hostia sa zúčastnili obedu v miestnom penzióne. Poobede maďarský biskup so sprievodom sa zúčastnil SB i vo fílii Kečovo. Celá návšteva  s príhovormi slúžila "na posilnenie identity maďarského evanjelictva a pocitu príslušnosti k materskej krajine." Tento cieľ naplní aj partnerstvo cz Dlhá Ves s maďarským cz v Százhalombatta.

(www.evangelikus.hu)

 

 

Komentáre k “Stretnutie biskupov v cz ECAV Dlhá Ves

 1. lubo batka st

   "Celá návšteva s príhovormi slúžila na – posilnenie identity maďarského evanjelictva a pocitu príslušnosti k materskej krajine. Tento cieľ…"

          1/  Identita maďarského evanjelictva je zrejme viac, ako identita napr.evanjelictva a.v. ako takého. Pán biskup T.Fabíny si to zrejme myslí, ale že by aj p.biskup S.Sabol?

   

         2/ Druhý cieľ –  pocit príslušnosti k materskej krajine– je tajomný. Čo, alebo ktorá je tá "materská krajina", nie je jasné. Iba tipujem, že je to ono staré, dobre známe Veľké Uhorsko . Rád by som sa mýlil…

            Možno sa raz dožijeme času, že úradné vyhlásenie z takejto návštevy bude takého: Celá návšteva slúžila na posilnenie evanjelictva a.v. a  pocitu príslušnosti k spoločnej vlasti…

Komentovať