Pozvánka

MO MS v Králi a ECAV,dcérocirkev Kráľ-Abovce Vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri 65. výročí návratu Novoklenovčanov na Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2012 v Králi.

Program: 10.30 hod. – služby Božie v kostole ECAV v Králi

               13.00 hod. – obed v barokovom kaštieli v Králi

                16.00 hod. – kultúrny program v Kultúrnom dome v Králi

                 19.00 hod. – spoločenské posedenie a besedy v KD Kráľ.

Cena jednej vstupenky je 10.00 €.

Prihlásiť sa možno do 30. apríla 2012 u kontaktných osôb a s odoslaním peňazí poštovou poukážkou na jednu z ich adries alebo vkladom na účet MO MS v Králi č.ú. 18231392/0200, konšt. symbol 0308, variabilný symbol 12052012.

Kontakty: Michal Hruška, Kráľ 257, 980 45 Štrkovec,tel. 0907 568 843; alebo Ján Karola, Kráľ 487, 98045 Štrkovec, tel. 0908 816 519.

Komentovať