23. APRÍL

                                                          23. APRÍL

 

Ja im (ovečkám) dáva večný život, a nezahynú naveky.

 

                                                                                                       Ján 10, 28

 

     Preto sa môže každý kresťan radovať, keď prijal Evanjelium vierou, lebo patrí tomuto dobrému Pastierovi a Kristovi. Nedá sa mýliť svojimi hriechami, chopil sa Evanjelia, že Kristus, ktorému patrí, ho dobre povedie. Diabol ho bude ešte napádať najrôznejšími neprávosťami, smilstvom, cudzoložstvom, krádežou, závisťou, nenávisťou, hnevom, a aké ešte hriechy možno vymenovať; to ho však nezlomí; má silného, mocného Kráľa, ktorý ho ochráni.

Ťažkosť ťa môže postihnúť, tiaž na teba zaľahne, preto potrebuješ úpenlivú prosbu. Aj iní môžu za teba prosiť, aby si mal pevnú odvahu a trúfalé srdce diablovi vzdorovať. Isté však je, že nebudeš opustený. Kristus ťa zachráni; len nevypadni z Jeho kráľovstva.

 

                                                          Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať