Evanjelici v Ríme

Túto najbližšiu nedeľu 22. apríla 2012 bude v pravidelnom čase o 9.30 hodine vysielať Druhý nemecký verejnoprávny kanál ZDF evanjelické služby Božie z kostola Krista (Christuskirche) v Ríme. O kostole sme už písali. Teraz niečo o tomto cirkevnom zbore. Zbor má t.č. 350 registrovaných členov, väčšinou nemeckého jazyka, ale sú medzi nimi aj talianskeho jazyka. Preto sú aj SB dvojjazyčné. Aktivity zboru: služby Božie, detské SB, konfirmačné vyučovanie, detské jasle, krúžok dospelej mládeže, ženský spolok, susedské rozhovory, spevokol, prechádzky mestom, zájazdy, koncerty a diakonické aktivity s bezdomovcami a prisťahovalcami.

(www.evangelisch.de)

Komentovať