EECMY bude diskutovať o biskupskom zriadení

Etiópska evanjelická cirkev Mekane Jesus (EECMY) organizuje teologickú konferenciu na tému biskupského zriadenia cirkvi. Konferencia sa bude konať v holistickom tréningovom stredisku Gudina Tumsa 20.-21. júla 2012.Na konferencii sa zúčastní 100 osôb, z toho 60% neordinovaných a 40% ordinovaných. Téma biskupského zriadenia sa prerokúva už veľmi dávno, no k nijakým záverečným výsledkom sa nedospelo. Na konferencii sa zúčastnia aj dvaja delegáti ELCA. V ostatných rokoch cirkev zriadila komisiu na bádanie .Komisia vycestovala za účelom štúdia témy do dvoch afrických lut. cirkví s biskupským zriadením: Tanzánie a Južnej Afriky.Výsledky konzultácie budú posunuté na ďalšie konanie výkonému výboru cirkvi a potom sa ním bude zaoberať Cirkevná rada.

(www.eecmy.org)

 

Komentovať