20. APRÍL

                                                         20. APRÍL

 

...lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.

 

                                                                                                                        Rímskym 10, 10

 

      Viera sa chytá Krista a drží si Ho zavretého ako prsteň drahokam, a kto je nájdený, ktorý sa s dôverou Krista v srdci chopil, toho pokladá Boh za spravodlivého. Taký je Boží postup a Jeho zásluha, prostredníctvom ktorej dosahujme odpustenie hriechov a spravodlivosť.

Keďže ty vo Mňa veríš, hovorí Boh, a tvoja viera sa pevne drží Krista, ktorého som ti daroval, aby bol tvoj Prostredník a Veľkňaz, môžeš byť spravodlivý. 

Preto, že si sa vo viere Krista chopil, prostredníctvom ktorého si spravodlivý, začni teraz konať dobré skutky: miluj Boha a miluj blížneho, privoláva Boh, ďakuj Mu, zvestuj o Ňom, chváľ Ho, vyznávaj Ho, konaj dobre svojmu blížnemu a slúž mu. To sú skutočne dobré skutky, ktoré vyvierajú z viery a radostného srdca, pretože sme zdarma v Kristovi prijali odpustenie hriechov. 

 

                                                                Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať