Viera v Boha v niektorých krajinách sveta

Univerzita v Chicagu 18. apríla t.r. uverejnila výsledky výskumu o viere v Boha v niektorých krajinách sveta. Do štúdie neboli zahrnuté islamské krajiny. Ide o medzinárodné porovnanie .Porovnanie sa konalo v 30 krajinách,kde väčšinu tvoria kresťania, okrem toho boli zohľadnené aj Japonsko a Izrael. Podľa štúdie v spolkových krajinách bývalej NDR iba 13% obyvateľov  uviedlo, že v Boha verili, kým 59% uviedlo, že nikdy v živote sa s tým nestretli. Prvé miesto obsadili Filipíny – 94% uviedlo, že verí v Boha, nasledujú Chile – 88%, USA – 81%, Poľsko – 80%, Portugalsko – 79%, Izrael – 73%, Západní Nemci – 54%, Švajčiarsko – 48%, Francúzsko – 29%, Švédsko -25,5%, Japonsko -25% a Česko – 20%.

(www.idea.de)

Komentovať