19. APRÍL

                                                         19. APRÍL

 

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.

 

                                                                                                                        Matúš 10, 22 a

 

      Svätý kresťanský ľud sa spoznáva vo svätyni kríža tak, že tam musí znášať premnohé nešťastie a prenasledovanie, najrôznejšie zvody a zlo diabla, sveta a tela, podľa príkladu Hlavy- Krista pretrpieť vnútorný smútok, tuposť, hrôzu, vonkajšiu chudobu, znevažovanie, chorobu, slabosť, bolesť.

Základ musí byť jediný, že sa držíme Krista a Božieho slova, trpíme pre Krista. Kresťania musia byť zbožní, tichí a poslušní, ochotní telom i majetkom slúžiť nadriadenej vrchnosti a každému človeku, nikomu nespôsobovať utrpenie. Ale nijaký ľud na zemi nemusí trpieť taký trpký hnev;  musia byť považovaní za horších ako Židia, pohania, Turci, vôbec kacíri, roztopašníci, diabli, preklínaní a najnehanebnejší ľudia na zemi.

Aj takto stoja v Božej službe, pre kotrú bývajú vešaní, topení, mordovaní, mučení, vyháňaní, týraní a nikto sa nad nimi nezľutuje, lež ak žíznia, myrhou a žlčou sú pritom napájaní, nie však preto, že by boli smilníci, vrahovia, zlodeji alebo všetečníci, ale preto, že jedine Krista a nijakého iného boha mať nechcú.

Kde dnes také niečo zrieš a načúvaš, nuž vedz, že toto je tá pravá kresťanská cirkev. (Matúš 5, 11: Blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a luhajú na vás všetko zlé pre mňa”.)

 

                                                              Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať