Zasadnutie synody Evanjelickej a.v. cirkvi v Poľsku

V sobotu 14. apríla 2012 sa v ústredí cirkvi vo Varšave začal prevá – jarná časť synody Evanjelickej -augsburskej cirkvi v PR. Na programe boli správy predsedu synody, biskupa cirkvi a voľby. V nich delegáti synody za nového predsedu synody z dvoch kandidátov zvolili 42-ročného riaditeľa Misijného a evanjelizačného strediska v Dziengielove,farára Gregorza Giemzu. Získal 32 hlasov, kým protikandidát , farár Marek Uglorz 27 hlasov. Delegáti zvolili aj štyroch členov synodnej rady, dvoch za ordinovaných a dvoch za neordinovaných, ako aj po jednom zástupcovi synodnej rady za každý stav. V nedeľu 15. apríla 2012 sa konali služby Božie v chráme sv. Trojice, na ktorých slovo Božie zvestoval a do úradu zvolených funkcionárov uviedol biskup cirkvi J.Samiec. Súčasťou bohoslužby bola aj Večera Pánova.

Funkcionári boli zvolení na obdobie piatich rokov. EAC v PR má 70 tisíc členov a 156 aktívnych duchovných – iba mužov.

(www.luteranie.pl)

Komentovať