Pozdravný list Nikolausa Schneidera pápežovi

Tlačová služba EKD v Hannoveri uverejnila 14. apríla 2012 obsah pozdravného listu pápežovi Benediktovi XVI. pri príležitosti jeho 85. narodenín v pondelok 16. apríla 2012. V liste mu prézes N. Schneider, predseda Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) o.i. píše:" Božie požehnanie nech je s Vami v tieto dni ako aj po všetky dni Vášho života." Potom pápeža pozdravuje heslom týždňa ochranovskej Jednoty. Ten je z 1. listu Petra 1,3.Obsah tohto citátu spája kresťanov. Je to trvalá úloha svedčiť o vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Schneider ďakuje pápežovi aj za jeho svedectvo a povzbudenie obyvateľov Nemecka pri jeho ostatnej návšteve Nemecka v septembri 2011. Predseda Rady EKD končí list:" Nech Vám Boh daruje aj v najbližších rokoch svoju silu a svoju inšpiráciu, aby ste vo svojom úrade mohli aj naďalej ľudí povzbudzovať pri hľadaní Boha a mohli im ukazovať smerovku na rast v Kristovi."

(www.ekd.de)

Komentovať