15. APRÍL

                                                         15. APRÍL

 

Vierou poslúchol Abrahám, keď ho (Boh) povolal, aby sa vysťahoval  na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa, a nevedel, kam ide.

 

                                                                                                                                                       Židom 11, 8

 

     Viera je živá, činná vec, s celou rozvahou sa zveruje Slovu a na ňom visí; kiež dá Boh, nech sa nám vodí, ako On chce. Ona nie je klamnou, voľnou myšlienkou, ale živou, vážnou, útechyplnou a skalopevnou dôverou srdca skutočnej nádhery, prostredníctvom ktorej sme s Kristom a v Ňom s Otcom jednou vecou.

Je spôsobom viery, že má dočinenia s dobrodením, ktoré ešte nevidí a necíti, ale počíta s ním, akoby ho už v ruke držala, nemajúc nijakej inej útechy, ibaže si je istá, že Boh neklame. Ó, viera je živá, tvorivá , činná, prepevná vec, a je nemožné, aby zo zvyku nekonala dobre; tá sa nepýta, či sa dobré činy robiť majú, ale skôr ako sa opýta, vykonala ich a stále koná.

 

                                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať