12. APRÍL

                              12. APRÍL

 

Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle.

                                                                                                                                                Rímskym 12, 2a

    

       Preto je nevyhnutné dbať na to, aby sme nenasledovali ani svetskú múdrosť, ani náš rozum a dobrú mienku, ale náš um a vôľu prekonávali a ináč robili a trpeli, než rozum a vôľa predkladá, aby sme svetu vždy nepripodobnení a ako odporcovia stáli. Tak sa budeme každodenne premieňať a obnovovať v mysli. Aby sme sa každodenne viac a viac prikláňali k tomu, čo svet a (mravne skazený) rozum nenávidí a každodenne (pre pravdu a Krista) boli radšej chudobní, chorí, potupení, nerozumní a hriešni a napokon pokladali smrť za lepšiu ako život, nerozum drahší ako múdrosť, potupu cnostnejšiu ako česť, chudobu za šťastnejšiu ako bohatstvo.

Takýto spôsob myslenia svet nemá, lež vždy ináč zmýšľa a zostáva v takomto starom myslení nezmenený a neobnovený, väziaci a skamenený.

 

                              Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať