Egyptská pečať potvrdzuje Bibliu

V Jeruzaleme izraelskí archeológovia pri vykopávkach v Starom meste našli egyptskú pečať z 13. storočia pred Kristom, t.j. z čias odchodu Izraelcov z egyptského otroctva. Kameň má priemer 1,5 cm a slúžil na pečatenie dokumentov. Na pečatnej strane je vygravírované meno boha slnka Amuna Re a je tam aj obraz kačice, ktorá je tiež symbolom tohto boha. Vedci datujú nález do epochy Ramsesa II. ,ktorý je považovaný za faraóna exodu.

(www.idea.de)

Komentovať