11. APRÍL

                                                         11. APRÍL

 

Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.

 

                                                                                                                                                   Ján 15,7

 

Je a zostáva veľkou nádherou a slobodou, že radostne a smelo sa môžeme modlievať k Bohu a splní nám všetko, ak Ho ochotne počúvame a pri Jeho slove zotrváme. A je v tom iste krásna zámena: ak počúvaš ty mňa, vypočujem aj ja teba. Je to spolčené, konaj, čo chceš. 

Akí nešťastní sú teraz nepriatelia a tupitelia slova Božieho; nemajú nijakého Boha, a aj keď sa napriek tomu modlievajú, nevypočuje ich veru. Volajú síce, nieto tu pre nich spomocníka, pána, nuž ich nevypočuje.

 

                                                  Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať