6. APRÍL

                                                         6. APRÍL

 

 

Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo.

 

                                                                                                                         Žalm 119, 9

 

     Ó, ako nezodpovedne si počíname s úbohými mladými skupinami, o ktorých máme príkaz usmerňovať ich a vyučovať, a prísne účtovanie musí nasledovať, že im slovo Božie nepredkladáme. Kde slovo Božie nerozhoduje, ako mám poradiť niekomu, aby svoej dieťa viedol k nemu? Odsúdené je na zánik všetko, čo nevyviera plne z Božieho slova. 

Vysokoškolákov  by  mali vyučovať ľudia dobre zbehlí v Písme, aby sa mladí mohli stať biskupmi a farármi, postaviť sa na čelo proti kacírom a diablovi a celému svetu. Ale kde sa s tým stretávame? Som veľmi ustarostený, že vysoké školy sú šírymi bránami do pekiel, ak dôkladne Písmo sväté nevyučujú a nevkladajú do mládeže.

 

                                                     Martin Luther: Smerovník  kresťanskej cesty

Komentovať