5. APRÍL

                                                         5. APRÍL

 

 

Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa stal zlorečenstvom za nás.

 

                                                                                                                              Galatským 3,13 a

 

 

     S dobrorečením a s dôveryhodnou vierou máme prijímať to presladké a potešujúce učenie, ktoré vraví, že Kristus, tým že sa pre nás stal zlorečenstvom, to znamená hnevu Božiemu vydaným hriešnikom, sa do nášho tela a krvi obliekol, naše hriechy na svoje plecia preberá a hovorí: To ja, ja som popáchal hriechy, čo všetci ľudia napáchali. Tak je On skutočne zlorečenstvom, ktorým sa stal podľa zákona, nie pre seba, ale – ako hovorí Pavel – “pre nás”. 

Pretože naše hriechy vzal na seba dobrovoľne, musel znášať Boží trest a hnev, nie pre osobu svoju, ktorá bola spravodlivá a nebola premožená hriechom, lež pre osobu našu. 

Takto s Ním nastúpila blažená výmena. Prijal našu hriešnu podstatu a nám daroval svoju nevinnú, víťaznú podstatu.

 

                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať