Nový zborník – Fedor Ruppeldt

Cirkevný zbor ECAV v Žiline vydal zborník – knihu Fedor Ruppeldt. Život a dielo, ktorá spolu s rozsiahlou textovou a obrazovou prílohou na 344 stranách sprístupňuje takmer tridsať príspevkov z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. októbra 2008 v Žiline a predstavila celý rad oblastí, v ktorých pôsobil žilinský (predtým sučiansky) evanjelický a. v. farár a vážený biskup Západného dištriktu ECAV v rokoch 1947 – 1952, Fedor Ruppeldt, „minister zahraničia“ Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a jej zástupca na medzinárodných ekumenických zhromaždeniach, kongresoch a stretnutiach, zakladateľ Svetovej rady cirkví, muzikológ, hymnológ a prekladateľ kresťanských piesní, uznávaný organizátor žilinského evanjelického a. v. zboru a budovateľ moderného evanjelického kostola v Žiline, významný slovenský kultúrny dejateľ a bádateľ, básnik a historik, neobyčajne plodný publicista a dokumentarista, poslanec Národného zhromaždenia medzivojnovej Československej republiky, milovník Martina a Turca, autor koncepcie koncentrácie – metropolitného sústreďovania verejného a kultúrneho slovenského života v Turci na strednom Slovensku, člen Výboru Matice slovenskej, milovník Slovenskej národnej knižnice, agilný podporovateľ Československého červeného kríža, propagátor sociálnej starostlivosti a abstinentského hnutia, obranca politiky demokracie, humanizmu, občianskych a ľudských práv, niekoľkonásobný väzeň totalitných režimov Slovenského štátu a Československej socialistickej republiky.
Prezentácia knihy Fedor Ruppeldt. Život a dielo sa uskutoční 15. apríla 2012 popoludní o 14. 00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Žiline. Účastníci, ktorí budú mať záujem zúčastniť sa na pietnom položení kytice na hrobe Fedora Ruppeldta sa stretnú pred Evanjelickým a. v. kostolom v Žiline o 13. 15 hod.  

Knihu si možno objednať na adrese:
Ev. a. v. farský úrad, Nám. Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina;
Tel. 041/562 56 27, 0918 828 332;
e-mail: ecavza zavinac ecavza.sk
Odporúčaná cena knihy je 13 EUR

Komentovať