3. APRÍL – Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.

Ježiš sa obrátil a keď ju uvidel, riekol: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.

       

                                                                                                                       Matúš 9, 22

 

Hľa, to je úprimná viera, ktorá priznáva svoju nehodnosť a predsa sa tým nedá znechutiť vo svojej dôvere v Krista, ani nepochybuje o Jeho milosti a pomoci, prediera sa cez zákon a všetko, čo ju od Neho chce odstrašiť, áno, aj keby jej v tom chcel ceý svet brániť a prekážať, predsa len nemieni tohto Muža opustiť, kým sa Ho nedotkne. Preto prekonáva prekážky a dosahuje, čo pri Kristovi hľadá, a tak čoskoro získava silu a čin, ešte skôr než zistí, s kým hovorí.

Lebo to sa musí pri tomto Mužovi splniť, keď jej Kristus sám musí dať znamenie a povedať: Tvoja viera ťa uzdravila. Túto vieru ocenil Kristus tak, že nechce, aby zostala skrytá pri žene, lebo sila a dielo prostredníctvom nej konané by zostávalo umlčané, ale musí sa stať  každému zjavným, čo v jej srdci je, aby napokon viera bola pred celým svetom pochválená a v nej posilnená.

 

                                                                    Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať