2. APRÍL

                                                          2. APRÍL

 

Riekol mu  / kráľovskému úradníkovi/ Ježiš: Choď, syn Ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel.

      

                                                                                                                                                         Ján 4,50

 

 

     Spôsob viery je tento: ide o jednoduché slovo odkazujúce na budúce, večné, nebeské dobrodenie, ako by bolo už tu, a nepochybuje o ňom. Dôvod: Spoznáva, že Božie slovo je všemocné a Boh je pravdivý a nie luhár. Preto má viera zaostrený zrak na Slovo. Ak spoznáva, že je tu Slovo, koná rýchlo a nedá sa ani diablovi ani svetu zastrašiť; lebo vie, čo ju napokon upokojí a ako to dopadne, aj keď je to diablovi ľúto.

Naproti tomu koná tak, že ak nejde o nijaké Božie slovo, nedá sa nijakému zdaniu, nijakým hrozbám ani moci sveta prinútiť, aby sa za iné zasadzovala a trpela, ako jedine za to, čo jej náleží. 

Preto je veľmi potrebné a užitočné učenie, aby sme vedeli, čo znamená správne veriť, najmä dbať o Božie slovo a zasľúbenie a pevne na nich budovať, a tak sa určite stane to, čo nás Božie slovo učí.

 

                                                                       

                                                                             Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať