Konzultácia SLZ a ILC v Ženeve

Od 27. do 29. marca t.r. sa v Ženeve konali konzultácie vedúcich zástupcov Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) a Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) ( združuje lut. cirkvi konzervatívneho smeru okolo Misurskej synody).

(www.selk.de)

Komentovať