1. apríl

                                                           1. APRÍL

 

    ...lebo som si umienil nič iného nevedieť medzi vami, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.

 

                                                                                                                                    1 Korintským 2,2

 

     Je niekoľko kazateľov, ktorí si myslia, že nemôžu byť kazateľmi, ak neučia viac než Krista a viac než obsahujú naše kázne. Sú to  ctibažní čudáci, ktorí opúšťajú našu jednoduchosť a prechádzajú k zvláštnej múdrosti, aby sa pri pohľade na každého z nich hovorilo: To je kazateľ!

Takýchto je potrebné poslať do Atén, tam chceli počuť každý deň nové veci; takí hľadajú vlastnú česť a nie Kristovu, preto skončia s hanbou. Chráňte sa pred nimi a zostaňte pri Pavlovi, ktorý nič iného nechcel vedieť, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.

 

                                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať