31. MAREC

                                                        31. MAREC

 

                            Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; 

  

                                                                                                            Galatským 5, 17 a

 

     Odtiaľ plynie poučenie, že k hriechu dochádza nielen u zatvrdilých hriešnikov, ale aj u veriacich. Kresťania majú tichú útechu, nezamýšľajú sa nad tým, že pociťujú zlé žiadosti, že čoskoro môžu byť zavrhnutí. Ak si kresťan, počítaj teda s tým, že pocítiš v tele najrôznejšie útoky a sklony. 

Keď je tu viera prichádza na stá zlých myšlienok, na stá zvodov viac ako predtým. Rozhodne dbaj, aby si zostal mužom, ktorý sa nedá oklamať, neprestajne protestuj a vrav: Nechcem, nechcem.  Kriste Pane!  Ty si povedal: proste, a bude vám dané, atď. 

          Pomôž, milý Pane, proti všetkým útokom!

 

                                                                    Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať