Recesia v USA silne postihla aj cirkvi

Cirkvi v Severnej Amerike silne pociťujú nepriazeň recesie na svoj život. Príspevky a zbierky asi 45 miliónov členov vlani poklesli o 1,2 milardy dolárov. Vyplýva to z ročenky Národnej rady cirkví v USA, ktorú vydali 20. marca t.r. Ročenka uvádza štatistiky 228 cirkví a náboženských spoločností v USA ,ktoré majú spolu 145,7 milióna členov.Hoci  všetky cirkvi neuviedli svoje príjmy, aj tak sa dá uviesť všeobecný pokles príjmov o 2,2 %. V USA nie je nijaká cirkevná daň, veriaci si samy platia a udržiavajú cirkvi a ich pracovníkov z darov, ofier a zbierok. Rástli čo do počtu letniční, jehovisti a mormóni, veľké cirkvi – katolícka a južní baptisti stagnovali, kým ostatné mali úbytok (luteráni, anglikáni, presbyteriáni a pod.)

(www.kirche-mv.de)

Komentovať