Diecéza Skara Švédskej cirkvi dostane 83. biskupa v dejinách

26. marca t. r.sa konalo druhé kolo volieb diecézneho biskupa Skara Švédskej cirkvi. Prvého kola sa zúčastnilo sedem kanditátov, do druhého kola postúpili tí, čo získali najviac hlasov v prvom kole: dekan štokholmskej katedrály Ake Bonnier a misionár Staffan Grenstedt. Vyhral Bonnier so 438 hlasmi proti 124. Nový biskup má 54 rokov, ordinovaný bol roku 1984, od roku 1981 je ženatý so sociologičkou Kristínou.Majú dve dospelé dcéry. Vo voľnom čase číta, počúva hudbu, zaujíma sa o umenie. Biskupskú vysviacku bude mať v uppsalskej katedrále 26. augusta 2012. O týždeň potom bude uvedený do katedrály v Skara ako nový biskup. Jeho predchodca biskup Aurelius odchádza na dôchodok. V poradí bude 83. biskupom tejto diecézy v dejinách. 

(www.dagen.se)

Komentovať