29. MAREC

                                                       29. MAREC

 

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený, uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti, i moja duša je preveľmi zdesená.

 

                                                                                                                         Žalm 6, 3-4a

 

  Buď mi milostivý, Pane, lebo som slabý, uzdrav ma, lebo strnuli mi kosti…Viem, čo vravím. Iní sa môžu prizerať, i keď aj oni vedia, čo vravia. Je isté, že nikto nedosiahne Božie milosrdenstvo, kto celým srdcom necíti po ňom hlad a smäd, ako hovorí Žalm 42,2 nn: Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože! Duša mi žízni po Bohu…

Nijaká presýtená a prekŕmená duša nesmie dúfať, že ju naplní Boh, lebo nasycuje len hladných svojou dobrotivosťou. O koľko menej budú večným životom obdarení presýtení, keď sa aj proti časnému životu previňujú. Iba tým bude daný večný život, ktorí oň prosia najvrúcejšími a nevýslovnými vzdychmi, hľadajú Ho a neprestávajú klopať. Pretože tak v tomto živote – najmä v živote narušenom, nekonáme, navštevuje nás Boh smrťou a najrôznejšími pokušeniami, ktorých tiaž nás má usmerňovať k tomu, aby sme hľadali milosrdenstvo a život. 

 

                                                                            Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať