Veľkonočný bazár a spevokol Ichtys vo Svätom Jure

Po hlavných službách Božích v ev. kostole vo Svätom Jure sa v Smrtnú nedeľu 2012 konal tradičný veľkonočný bazár v zborovej sále.  Finančný výťažok z neho  bol 235 €. Predsedníctvo zboru navrhlo a veriaci súhlasili s návrhom, že pôjde ako podpora pre výstavbu nového ev. kostola v Žiari nad Hronom. 

V piatok 30. marca 2012 večer o 18.00 hodine po pôstnej večierni v chráme vystúpi s tematikou tohto cirkevného liturgického obdobia "Pod krížom" spevácky zbor študentov ev. teológie z Bratislavy Ichtys. V ďalších dňoch vystúpia aj v iných cirkevných zboroch BA seniorátu. Pozývame každého na toto duchovné podujatie!

Komentovať