28. MAREC – nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom

Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni v záujme vernosti a pokornej pravdy, nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom. Žalm 45,5

Takto nám otvára naše srdcia a dáva vidieť nášho Kňaza – Krista v pravej podobe. Obvyklým pohľadom nenájdeš na Ňom nijakú ozdobu, vidíš, ako visí potupený, ubiedený a chatrný. Zahľaď sa Mu do srdca a nájdeš takú ozdobu a poklad, za ktoré Mu nikdy nedokážeš byť dostatočne vďačný.

Najprv je ozdobený, úchvatnou poslušnosťou voči svojmu Otcovi. Jemu na česť sa necháva opľuvať, bičovať, utýrať. Je nemožné, aby sme už v tomto živote toto dokázali pokladať za ozdobu. Toľko však vidieť dokážeme, že všetky perly, zamat a zlaté rúcha nie sú proti tomu nič.

Ďalšou ozdobou je veľká láska k nám. Pán svoj život a utrpenie pre seba málo využil, ale skôr prosil za nás ako za seba. Kto dokáže dokonale túto lásku pochopiť?

Pán osvedčil svoje srdce a zanietenie k nám, že sa vrhol do najväčšieho utrpenia, ako by ho ani nevidel, ani necítil. On sa však stará, hľadí, mysliac iba na tvoju a na moju biedu, núdzu a bôľ srdca.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať