22. MARCA: Zákon životodarného Ducha

Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti.

Rímskym 8, 2

Tieto slová sú plné útechy. Keď zákon a svedomie hovoria: zhrešil si, môžeš odpovedať: Je to pravda, zhrešil som. Za to ťa náš Pán potrestá a zavrhne. Nie, to teda nie! Ale Boží zákon to tvrdí, predsa ti neklame. Požaduje to odo mňa zákon? Nepožaduje to od teba? Čo sa vlastne udialo? To, že mám iný zákon, ktorý onen zákon núti, aby mlčal, mám predovšetkým slobodu. Akú slobodu? Slobodu Kristovu, lebo v Kristovi som od zákona slobodný.

Preto ani zákon, ktorý majú a dodržiavajú neveriaci, nie je pre mňa nijakým zákonom, lež sloboda je mojím zákonom, ktorá iný zákon, čo ma chce zatratiť, viaže. A stáva sa mi teda zákonom, čo ma kedysi viazal a väznil, ďalej ma väzniac milosťou a slobodou, čo sa odteraz stala mojím zákonom, a prihovára sa ku mne iným zákonom, ktorý ma obžalúva: Nesmieš to pokladať ani za naliehanie ani za väzenie, tým menej prekliatie, ja ťa väzniť chcem a chcem ti nohy poviazať, aby si nerobil nič, čo robí taký, ktorý Kristovi ožije a sebe už odumrel.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať