Zasadnutie ev. vojenských duchovných v Rostocku

V severonemeckom meste Rostock sa koná zasadnutie nemeckých ev. vojenských duchovných. Ev. vojenský biskup Martin Dutzmann sa vyjadril veľmi zdržanlivo k otázke sťahovania vojsk z Afganistanu. Medzi vojakmi je značný záujem o duchovný život, najmä tých, čo pochádzajú z bývalej NDR.Známe sú aj niektoré krsty vojakov. Nemožno však hovoriť o "duchovnom prebudení medzi vojakmi". Veľkou posilou pre vojakov sú žalmy. Pripravujé sa osobitné vydanie nového spevníka a modlitebníka pre vojakov, kde budú zahrnuté aj poriadky pobožnosti pre vojakov bez účasti duchovného. V duchovnej vojenskej službe v Nemecku je v súčasnosti obsadených 190 miest, z toho 100 je evanjelických. V dôsledku reformy sa tento počet má zredukovať na asi 170 miest.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať