Luteránski teológovia vo Vatikáne

Vyznávačská ekuména luteránov a katolíkov napreduje. 25 luteránskych teológov z Nemecka, Škandinávie a Pobaltia sa koncom februára vo Vatikáne stretlo so zástupcami Kongregácie pre napomáhanie jednoty kresťanov a z Kongregácie pre náuku viery. Pri stretnutí chceli teológovia ukázať, že nie všetci luteránski teológovia sú liberálni, odbočujúci od Písma a tradície, ale že sú tu aj tí, ktorí sú verní vyznaniu. Ako pre agentúru idea povedal profesor Peter Beyerhaus, čestný prezident Medzinárodnej konferencie vyznávačských spoločenstiev, (MKVS) "aj po reformácii zachovajme spoločné základy s rímsko-katolíckou cirkvou v učení a etike tak, aby sa dalo na nich budovať svedectvo viery v súčasnom boji o vieru." Obe strany potvrdili, že rozhovory boli plodné a bude sa v nich pokračovať.Väčšinu evanjelických účastníkov tvorili členovia luteránskych liturgických bratstiev. Na rozhovoroch sa zúčastnil aj terajší prezident MKVS , pastor Ulrich Ruess z Hamburgu.

(www.idea.de)

5 Komentáre k “Luteránski teológovia vo Vatikáne

  1. tabak

    Paradox by to bol vtedy, keby nie skupinka teológov, ale Lutherova teológia bola prijatá vo Vatikáne, to ale nie je zatiaľ v programe tamojšieho ofícia. V programe je- ticho variť, pogrilovať a ak pri tom niečo zhorí, urobiť pekný pohreb.

    1. misko

     Povedzte mi, milí bratia. Kúpil som si dneska knižku Kompendium evangelické dogmatiky od Horsta Georga Pöhlmanna, ktorú vydalo české Nakladatelství Mlýn. Neviete, či dotyčný autor prezentuje pravoverný luteranizmus, alebo nejaký moderný paškvil?

     Marana tha!

     1. tabak

       Dáme sa poučiť.

Komentovať