Misijná konferencia v Rige

Horúcim problémom v postkomunistických krajinách Európy,  vrátane pobaltského Lotyšska, je odkresťančenie obyvateľstva. Evanjelicko luteránska cirkev Lotyšska preto venuje prioritnú úlohu v cirkvi misii. V spolupráci s Lutherovou akadémiou v Rige, misijným vysielaním "Luteránska hodinka" a kresťanským misijným centrom sv. Gregora organizuje Luteránsku misijnú konferenciu 14. apríla v hale Lutherovej akadémie v Rige. Na konferenciu pozývajú všetkých pastorov, evanjelizátorov, lektorov a pracovníkov cirkevných zborov, ktorým leží misijná práca na srdci. Konferencia nesie názov "Misia dnes a zajtra."

(www.lelb.lv)

Komentovať